Warsztaty

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis warsztatów zaplanowanych w programie drugiego dnia konferencji. Zachęcamy do zapoznania się z założeniami i celami każdego z nich, a następnie dokonanie w formularzu zgłoszeniowym wyboru jednego, w którym chcieliby Państwo uczestniczyć.

---

Warsztat 1: Organizacja środowiska rozwojowego dla dziecka z FASD

Moderator: dr n. społ. Teresa Jadczak Szumiło - psycholog

O warsztacie: Dzieci z uszkodzeniami OUN na skutek prenatalnej ekspozycji na alkohol wymagają adekwatnego wsparcia by rozwijać swój potencjał, uniknąć wykluczenia. Ważne, by opiekun dziecka z FASD wiedział jak ma wprowadzać w życie zalecenia wynikające z diagnozy; co zrobić, by nie wystąpiły zaburzenia wtórne na skutek braku adekwatnej pomocy; W ramach tego warsztatu dowiedzie się Państwo jakiego wsparcia udzielać dzieciom na różnym etapie rozwoju.

Warsztaty przeznaczone w szczególności dla: wychowawców z Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, opiekunów z Rodzinnych Domów Dziecka, rodziców biologicznych, adopcyjnych, zastępczych, asystentów rodzin, kuratorów.

---

Warsztat 2: Dostosowanie środowiska edukacyjnego dla dzieci z FASD w warunkach polskiej szkoły

Moderator: mgr Anna Piaskowska - psycholog

O warsztacie: Dzieci z FASD nie muszą być objęte nauczaniem specjalnym, ale w obszarach, gdzie ich trudności wynikają z uszkodzenia OUN, wymagają zrozumienia i wsparcia w procesie edukacyjnym. W trakcie warsztatu dowiecie się Państwo z jakimi trudnościami borykają się dzieci z FASD, jak wspierać ich proces edukacyjny, co jest im niezbędne oraz jakie metody pomagają im w prawidłowym funkcjonowaniu w warunkach szkolnych.

Warsztaty przeznaczone w szczególności dla: nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

---

Warsztat 3: „Ten nakład się opłaca”

Moderator: mgr Mirosława Jezior - Dyrektor MOPS Gdynia

O warsztacie: Warsztat ma na celu pokazanie korzyści z poniesionych nakładów finansowych przez gminę. Wskazanie możliwości etapowego lub od razu finalnego dochodzenia do utworzenia miejsca wsparcia dla dzieci i rodziców z FASD. Pokazanie możliwości uniknięcia długofalowych, ciągnionych kosztów zaniechania działań w obszarze FASD.

Warsztaty przeznaczone w szczególności dla: radnych, dyrektorów placówek oświatowych i pomocowych, polityków i aktywistów lokalnej społeczności, sędziów